zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu” (część 2)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.6.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 16 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte