zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czestochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.16.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 27 marca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Wartość obligatoryjnych konserwacji urządzeń drukujących – tj. zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy każda kserokopiarka i urządzenie wielofunkcyjne raz na kwartał – przy cenach jednostkowych z najkorzystniejszej cenowo oferty przekracza wartość zabezpieczonych na ten cel środków.