zamówienie na:

Prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” oraz osób z ich otoczenia (2 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne (art. 1380 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.3.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 25 lutego 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte