zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowych kierunków pracy socjalnej opartych na zasobach klienta (empowerment) w związku z wdrażaniem modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne i inne (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.1.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 24 stycznia 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Jadwiga Pauli FORES, adres: ul. Obozowa 120 lok. 1, 30-383 Kraków