zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowych kierunków pracy socjalnej opartych na zasobach klienta (empowerment) w związku z wdrażaniem modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Ogłoszenie na usługi społeczne lub inne (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.10.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 11 grudnia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert