zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.50.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Kawon sp. j. Wiesława i Krzysztof Kłósek, adres: Żelisławice, ul. Rolnicza 9A, 42-470 Siewierz