zamówienie na:

Zakup i dostawa komputerów poleasingowych wraz z akcesoriami komputerowymi i oprogramowaniem, urządzeń drukujących oraz systemu bezpieczeństwa – sprzętowego firewall dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.1.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 23 października 2018  13:00
wynik postępowania: cz. 1 - UNIEWAŻNIONA; cz. 2 - BCoders Sp. Akcyjna, ades: ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa; cz. 3 - UNIEWAŻNIONA