zamówienie na:

Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz opracowanie gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego wraz z zakresami czynności dla pracowników

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne, art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.3.2.2018.MZ
wartość: wartość poniżej 750 000 € netto
termin składania ofert: 1 czerwca 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie podlega unieważnieniu, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.