zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości części pomieszczeń wewnętrznych w trzech budynkach użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.5.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2018  13:00
przyczyna unieważnienia: Wykonawca, którego ofertę wybrano, tj. ROKA PLUS sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Trybunalski odstąpił od zawarcia umowy. Druga w kolejności oferta, tj. oferta firmy La Starda s.c. Edyta Bill, Przemysław Kujawski z siedzibą pod adresem: al. Wojska Polskiego 110, 42-200 Częstochowa przekracza zabezpieczone na ten cel środki.