zamówienie na:

Świadczenie usługi konserwacji oprogramowania Asseco Wapro, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.73.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: F.U.H. ARPOL Arkadiusz Koniecki ul. Słoneczna 26, 42-244 Siedlec