zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 138o - usługi społeczne i inne
nr sprawy: SNA.261.1.5.2016.MZ
wartość: poniżej 750 tys euro netto
termin składania ofert: 13 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: Część 1: Fundacja Chrześcijańska ADULLAM, ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa; Część 2: CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Staszica 5, 42-202 Częstochowa