zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 315520 - 2015
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 7 grudnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: dla części 1: „CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa; dla części 2: unieważniona; dla części 3: Fundacja Chrześcijańska „Adullam” ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa