zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.34.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 23 listopada 2015  13:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła: Zadanie nr 1 - sprzęt komputerowy: BIS s.c. Karol Kowalski, Łukasz Kowalski al. Niepodległości 41, 42-216 Częstochowa Zadanie nr 2 - urządzenia drukujące: BIS s.c. Karol Kowalski, Łukasz Kowalski al. Niepodległości 41, 42-216 Częstochowa