zamówienie na:

Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.33.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 20 listopada 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., adres: ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa