zamówienie na:

Wycięcia jednego drzewa wraz z frezowaniem pnia oraz uporządkowaniem terenu po wykonaniu usługi.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.31.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 18 listopada 2015  13:00
wynik postępowania: Barbara Kajetaniak Zakład Usługowo-Handlowy „KONAR” ul. Ludowa 60, 42-215 Częstochowa