zamówienie na:

Przeprowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych z elementami muzycznymi dla dzieci z niepełnoprawnością (usługa wykonywana osobiście przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.9.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 15 września 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Pana Damiana Krystaszek