zamówienie na:

Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej w Nysie dla 10 członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę (PZKW) oraz 8 członków Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI) realizujących pilotażową część projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.3.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 2 września 2015  13:00
wynik postępowania: Centrum Doradztwa Szkoleniowo Jakościowego Marek Majka; adres: ul. Wyspiańskiego 1b, 48-385 Otmuchów