zamówienie na:

Przeprowadzenie grupowych zajęć muzycznych dla dzieci z niepełnoprawnością (usługa wykonywana przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.1.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 27 sierpnia 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Cena wybranej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia