zamówienie na:

Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej do Nysy dla 10 członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę (PZKW) oraz 6 członków Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI) realizujących pilotażową część projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.26.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 6 sierpnia 2015  13:00
przyczyna unieważnienia: Brak wymaganej frekwencji do zrealizowania zadania.