zamówienie na:

Przeprowadzenie work-coaching’u dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (powtórzone)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.24.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 28 lipca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Mariola Trzepizur ul. Mościckiego 12 lok. 6 42-218 Częstochowa