zamówienie na:

Zorganizowanie jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Ogrodzieńca dla grupy 52 uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.23.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 23 lipca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano firmę: Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107 30-363 Kraków