zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów z prawa pracy dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.22.2015.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 lipca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Profesjonalne Centrum Rozwoju Butterfly S.C. Aleja Wolności 33 lok. 3, 42-202 Częstochowa