zamówienie na:

Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus wraz z ESET Remote Administrator Console dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.2.54.2015.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2015  13:00
wynik postępowania: Wyb rano ofertę: ACOM sp. j. Wanda Drzewiecka Anna Drzewiecka ul. Okólna 103, 42-218 Częstochowa