zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa paczek wakacyjnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 132252-2015
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 czerwca 2015  12:30
wynik postępowania: Wybrano ofertę: "KRA-BIN" Sp. z o.o., ul. Długosza 99, 42-100 Kłobuck