zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2015 r.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-140/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 stycznia 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert niepodlegających odrzuceniu