zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ochrony mienia w formie monitorowania systemów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej na obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-151/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: SOLID Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa