zamówienie na:

Zakup i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 390522 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 19 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: KAWON Sp. j. Wiesława i Krzysztof Kłósek, ul. Rolnicza 9 a, Żelisławice, 42-470 Siewierz