zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet do celów służbowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-130/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Telestrada S.A., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa