zamówienie na:

Prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego dla uczestników projektu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz. 3” (3 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.3.2023.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 3 marca 2023  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte