zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy (art. 275 pkt 1 Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.9.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte  
1. Więcej informacji w załącznikach.

2. Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na Platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/551586

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (124kB) pdf
SWZ (278kB) pdf
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (60kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (68kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (26kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (29kB) word
Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy (154kB) pdf
Kwota przeznaczona na sfinalizowanie zamówienia (157kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (166kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (153kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Michał Zieliński (13 grudnia 2021, 13:05:26)

Ostatnia zmiana: Mariusz Błaszczyk (22 grudnia 2021, 10:10:06)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 182