zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (3 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1)
nr sprawy: SO.261.1.8.2021.MB
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 
1. Więcej informacji w załącznikach.

2. Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na Platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/540465

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (131kB) pdf
SWZ (283kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (83kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (26kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (29kB) word
Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy (153kB) pdf
Kwota przeznaczona na sfinalizowanie zamówienia (160kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (168kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (185kB) pdf
Sprostowanie do wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (153kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Mariusz Błaszczyk (23 listopada 2021, 11:24:45)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (10 stycznia 2022, 12:54:26)
Zmieniono: Zmiana formatu pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 203