zamówienie na:

Dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (2 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.35.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 19 listopada 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte