zamówienie na:

Zakup i dostawa roślin, narzędzi oraz akcesoriów ogrodniczych celem realizacji inicjatywy mieszkańców pn. „Pasy zieleni” w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.2.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 maja 2021  12:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert