zamówienie na:

Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dietetyka z uczestnikami części projektu pn.: „Częstochowa silna dzielnicami”, będących mieszkańcami siedmiu dzielnic miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.1.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 kwietnia 2021  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte