zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” (2 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
nr sprawy: SO.261.3.2.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 19 sierpnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte dla części 1; unieważnione dla części 2