zamówienie na:

Zakup środków dezynfekcyjnych oraz artykułów higienicznych na potrzeby zajęć środowiskowych (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z bazą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.7.2020.MZ
wartość: wartość dowolna
termin składania ofert: 2 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte