zamówienie na:

Dostawa sprzętu multimedialnego, drukarki oraz komputerów przenośnych z przeznaczeniem dla Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku
nr sprawy: SO.261.4.2.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 7 maja 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte