zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.19.2019.MM
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte