Nabór na wolne stanowisko ( umowa zlecenie ) psychologa

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko ( umowa zlecenie ) psychologa w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.2 pn. wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą Częstochowski standard pomocy społecznej „Interwencja i Wsparcie” (na okres realizacji projektu - do 30.09.2013 r.) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wymagania niezbędne: 1.wykształcenie wyższe (psychologia) poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej, 2.znajomość specyfiki i umiejętność prowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 3.umiejętność prowadzenia animacji środowiskowej, 4.umiejętności interpersonalne, 5.doświadczenie w pracy wolontariackiej, 6.doświadczenie z zakresu coachingu, poświadczone certyfikatem, 7.brak zaangażowania lub zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach, realizowanych w ramach programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, pozwalające na prawidłową i efektywną realizację wszystkich powierzonych zadań.


ogłoszenie o naborze (250kB) word
ogłoszenie o wynikach naboru (140kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Klim-Jaworska (4 października 2012)
Opublikował: wronski_d (4 października 2012, 14:33:45)

Ostatnia zmiana: mazniewski_m (26 października 2012, 13:43:35)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 640