Nabór na wolne stanowisko ( UMOWA ZLECENIE ) superwizora pracy socjalnej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko ( UMOWA ZLECENIE ) superwizora pracy socjalnej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.2 pn. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą Częstochowski standard pomocy społecznej „Interwencja i Wsparcie” (na okres realizacji projektu - do 30.09.2013 r.) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wymagania niezbędne: 1.wykształcenie wyższe (pedagogika, praca socjalna) poświadczone dyplomem ukończenia uczelni wyższej (mile widziany ukończony kurs mediacji), 2.znajomość specyfiki i umiejętności diagnozowania osób doświadczających przemocy, 3.umiejętności interpersonalne, 4.doświadczenie w pracy socjalnej z zakresu interwencji kryzysowej (posiadanie specjalizacji II stopnia), 5.doświadczenie w realizacji projektów socjalnych, 6.wysoka kultura osobista, 7.brak zaangażowania lub zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach, realizowanych w ramach programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, pozwalające na prawidłową i efektywną realizację wszystkich powierzonych zadań.


ogłoszenie o naborze (259kB) word
ogłoszenie o wynikach naboru (141kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Klim-Jaworska (4 października 2012)
Opublikował: wronski_d (4 października 2012, 14:31:33)

Ostatnia zmiana: mazniewski_m (26 października 2012, 13:42:53)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 583