Nabór na stanowisko: Koordynatora/ki projektu pn. „Standardy w bezdomności – nowa jakość”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Koordynatora/ki projektu pn. „Standardy w bezdomności – nowa jakość” (na okres realizacji projektu - do 31.08.2013 r.) dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej 1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe; 2) minimum 2 - letnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich; 2. Wymagania dodatkowe: 1) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, 2) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, 3) znajomość przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 4) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, 5) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, 6) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej 7) znajomość dokumentów programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) dbałość o realizację projektu zgodnie z umową; 2) dbałość o prawidłowe wydatkowanie środków w ramach projektu; 3) dbałość o prawidłową promocję i upowszechnianie projektu; 4) merytoryczne zatwierdzanie wniosków o płatność; 5) przeprowadzenie procedury naboru na stanowiska ekspertów 6) kontakty z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; 7) kontakty z Partnerem projektu i Grupą Sterującą.


Ogłoszenie o naborze (231kB) plik
Ogłoszenie o wynikach naboru (41kB) plik

metryczka


Wytworzył: Eliza Woldan (26 kwietnia 2012)
Opublikował: mazniewski_m (26 kwietnia 2012, 15:19:05)

Ostatnia zmiana: mazniewski_m (27 kwietnia 2012, 13:11:20)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 812