Nabór na wolne stanowisko Asystenta rodziny do projektu pn. „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” (na okres realizacji projektu - do 31.12.2013 r.)

Wymagania niezbędne: Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami); wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna) znajomość specyfiki pracy z osobami bezrobotnymi; doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, umiejętności interpersonalne, brak zaangażowania lub zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach realizowanych w ramach programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia pozwalające na prawidłową i efektywną realizacji wszystkich powierzonych zadań.


ogłoszenie o naborze (164kB) word
ogłoszenie o wynikach naboru (26kB) word

metryczka


Wytworzył: Katrzyna Kowalczyk (26 lipca 2013)
Opublikował: wronski_d (26 lipca 2013, 14:51:24)

Ostatnia zmiana: wronski_d (26 sierpnia 2013, 09:29:06)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 805