Zarządzenie nr 3.2023DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIEz dnia 31 stycznia 2023zmieniające Zarządzenie nr 110.2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 27.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz. 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie nr 3.2023
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 31 stycznia 2023


zmieniające Zarządzenie nr 110.2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 27.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miasto Częstochowa – cz. 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie (2040kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Justyna Całus (1 lutego 2023, 13:50:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45