Zarządzenie nr 124.2018DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIEz dnia 30 listopada 2018w sprawie w sprawie wykazu osób upoważnionych do: kontroli merytorycznej dowodów własnych i obcych, kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych własnych i obcych, zatwierdzania dowodów księgowych własnych i obcych, wystawiania dokumentów księgowych, dekretowania i księgowania dokumentów księgowych, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, sporządzania dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, wystawiania not księgowych, sporządzania list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie części projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny

Zarządzenie nr 124.2018
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 30 listopada 2018


w sprawie w sprawie wykazu osób upoważnionych do: kontroli merytorycznej dowodów własnych i obcych, kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych własnych i obcych, zatwierdzania dowodów księgowych własnych i obcych, wystawiania dokumentów księgowych, dekretowania i księgowania dokumentów księgowych, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, sporządzania dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, wystawiania not księgowych, sporządzania list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie części projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny

Zarządzenie (42kB) pdf
Załącznik Nr 1 (29kB) pdf
Załącznik Nr 2 (33kB) pdf
Załącznik Nr 3 (32kB) pdf
Załącznik Nr 4 (32kB) pdf
Załącznik Nr 5 (32kB) pdf
Załącznik Nr 6 (33kB) pdf
Załącznik Nr 7 (32kB) pdf
Załącznik Nr 8 (33kB) pdf
Załącznik Nr 9 (32kB) pdf
Załącznik Nr 10 (43kB) pdf
Załącznik Nr 11 (28kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Justyna Całus (27 listopada 2019, 10:56:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212