Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 55) starsze przetargi »zamówienie na:

Przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnością zakończonych spektaklem teatralnym w ramach realizacji projektu pozakonkursowego p n. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.8.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 3 października 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Fundacja „Oczami Brata” ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminami ECDL BASE dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.2.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 4 września 2017  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice  

zamówienie na:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, monitorów, oprogramowania biurowego oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.1.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: SATEM Sp. z o.o., adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetycznego, kursu stylizacji paznokci oraz kursu fryzjerskiego dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SNA.261.4.12.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 30 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejsze wybrano oferty: Część I: Kurs kosmetyczny - Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa; Część 2: Kurs stylizacji paznokci - Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa; Część 3: Kurs fryzjerski - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa urządzeń drukujących dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.5.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: COPY CONTROL SERVICE S.C.T. Biegaj K. Jaworski, adres: ul. Tamka 4, 00-355 Warszawa  

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózka jezdniowego o napędzie silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowej dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SNA.261.4.10.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowo-Usługowe „TRANS-AM” mgr inż. Artur Mirecki, adres: ul. Równoległa 63, 42-216 Częstochowa  

zamówienie na:

Wykonanie remontu czterech pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Rejtana 7B w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.3.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 25 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Firma Handlowo-Usługowa Piotr Szczepanek, Kopiec, ul. Parkowa 9a 42-125 Kamyk 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.9.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Spółdzielnia Pracy „Oświata” ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.7.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: onsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa oraz Z.P.U. Alicja Glińska Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Świadczenie usługi dziennej opieki nad dziećmi w wieku 2 – 3 lat na czas uczestnictwa rodziców/opiekunów – klientów MOPS w Częstochowie w zajęciach aktywizujących realizowanych w projekcie pozakonkursowym pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.8.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym „EMPATIA” ul. Pużaka 11/3, 42-220 Częstochowa 

zamówienie na:

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla programu „Aktywny Samorząd”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.47.2017.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Studio Siedem Biedrzycki Spółka Jawna, adres: ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary 

zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem 4 okien PCV w budynku zlokalizowanym przy ul. Rejtana 7B w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.48.2017.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: P.P.H.U. OKSA Mariusz Reczulski z siedzibą pod adresem:al. Pokoju 5 lok.73, 42-207 Częstochowa 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. III (do wyboru 1 z 3 w/w) dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.6.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 lipca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: EUROPOL Centrum Szkoleniowe z siedzibą pod adresem ul. Piłsudskiego 35, 42-202 Częstochowa 

zamówienie na:

Zakup i dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: SNA.261.2.43.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 17 lipca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: JW sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Chemiczna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza 

zamówienie na:

Wykonanie restytucji pomieszczeń wraz z wyposażeniem oraz elewacją zewnętrzną po pożarze w budynku zlokalizowanym przy ul. Rejtana 7B w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SNA.261.2.45.2017.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 13 lipca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy BELFOR Polska Sp. z o.o., ul. Złocieniowa 1, 91-358 Łódź 

zamówienie na:

Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.42.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 lipca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SKRAWMET” W. Olejniczak, S. Solka i J. Stachurski sp. j. z siedzibą pod adresem ul. Wróblewskiego 2, 09-200 Sierpc 

zamówienie na:

Dostawa przenośnego systemu ekspozycyjnego składającego się z wolnostojących ścianek ekspozycyjnych oraz plansz z wydrukiem zdjęć w wysokiej jakości na potrzeby realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SNA.261.4.5.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 lipca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: OMEGA System A.H.U. Omega Cz. L. Polakowscy (adres: ul. Pszczelnicza 14, 41-100 Siemianowice Śląskie) 

zamówienie na:

Zakup i dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus wraz z ESET Remote Administrator Console

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SNA.261.2.20.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 22 czerwca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: ACOM sp. j. Wanda Drzewiecka, Anna Drzewiecka, ul. Mościckiego 13 lok. 4A/B, 42-218 Częstochowa 

zamówienie na:

Wykonanie okularów korygujących wzrok dla potrzeb uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.3.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: OPTIMAX-FENIG Sp. J., adres: Al. Wolności 37, 42-202 Częstochowa 

zamówienie na:

Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla osób dorosłych z niepełnosprawnością w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 138o
nr sprawy: SNA.261.3.3.2017.MZ
wartość: powyżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 12 czerwca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: cz.I - Gabinet Fizjoterapii Kinesis Klaudia Porawska-Jędrzejczak; cz. II, III oraz IV - Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym „EMPATIA”  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 55) starsze przetargi »