Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (397)  |  Przetargi unieważnione (66)

zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 275 pkt 1 (usługi społeczne)
nr sprawy: SO.261.1.4.2022.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 19 grudnia 2022  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte