Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (397)  |  Przetargi unieważnione (66)

zamówienie na:

Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.2.2022.MZ
wartość: powyżej 750 tys. euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2022  09:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte: część I oraz III Unieważnione: część II oraz IV 
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (168kB) pdf
SWZ (301kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (133kB) word
Załącznik nr 2 - Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (22kB) plik
Załącznik nr 3 - Wykaz lokali będących w dyspozycji Wykonawcy (18kB) plik
Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp (25kB) plik
Załącznik nr 5 - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (29kB) plik
Załącznik nr 6 - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (32kB) plik
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (29kB) plik
Załącznik nr 8 - Projektowane postanowienia umowy (186kB) pdf
Miesięczna lista obecności - zał. 1 do umowy (7kB) excel
Miesięczna lista odpłatności- zał. 2 do umowy (14kB) word
Zestawienie pobranych opłat - zał. 3 do umowy (21kB) excel
Korekta pobranych opłat- zał. 4 do umowy (16kB) excel
Sprawozdanie merytoryczne z wykonania usługi - załącznik nr 5 do umowy (15kB) word
Kwota zabezpieczona na sfinalizowanie zamówienia (138kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (155kB) pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części II oraz IV (157kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w części I i III (156kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Michał Zieliński (9 listopada 2022, 11:15:32)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (21 grudnia 2022, 13:37:11)
Zmieniono: Zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert dla części I i III

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 108