Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2023

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2023 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)uzasadnienie wyboru: Kandydaci nie uzyskali wymaganej liczby punktów.

stanowisko:

opiekun

miejsce pracy: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
termin składania dokumentów: 17 marca 2023  12:00

uzasadnienie wyboru: Kandydaci nie uzyskali wymaganej liczby punktów.

stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja Administracyjna
termin składania dokumentów: 14 marca 2023  12:00

wybrany kandydat: Michalina Jaśkowiak Rataj, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższe wyniki.

stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
termin składania dokumentów: 10 lutego 2023  12:00

wybrany kandydat: Patrycja Balik, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wynik.

stanowisko:

pracownik socjalny - 2 etaty

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1
termin składania dokumentów: 24 stycznia 2023  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 4 (z 4)