Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2023

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2023 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 7 (z 7)wybrany kandydat: Martyna Kabała, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobre wyniki w teście kwalifikacyjnym oraz z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższe wyniki.

stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2
termin składania dokumentów: 15 września 2023  12:00

wybrany kandydat: Klaudia Chuda, Starokrzepice 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). W trakcie testu kwalifikacyjnego uzyskała najlepszy wynik, a w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wynik.

stanowisko:

pedagog

miejsce pracy: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
termin składania dokumentów: 23 sierpnia 2023  12:00

uzasadnienie wyboru: brak ofert

stanowisko:

pedagog

miejsce pracy: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
termin składania dokumentów: 19 lipca 2023  12:00

wybrany kandydat: Maciek Kutak, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskał bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazał się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielał pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskał sumarycznie najwyższe wyniki.

stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1
termin składania dokumentów: 26 czerwca 2023  12:00

wybrany kandydat: Karolina Cierpisz, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższe wyniki.

stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności
termin składania dokumentów: 7 czerwca 2023  12:00

wybrany kandydat: Anna Lubas, Łódź 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższe wyniki.

stanowisko:

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - 1/2 etatu

miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
termin składania dokumentów: 6 marca 2023  12:00

wybrany kandydat: Dominika Gała, Zawada 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.
W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższe wyniki.

stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja Finansowa
termin składania dokumentów: 24 stycznia 2023  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 7 (z 7)