Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2021

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2021 roku

Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (6)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (2)


Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)wybrany kandydat: Aneta Torbus, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wynik.

stanowisko:

inspektor

miejsce pracy: Sekcja Księgowa
termin składania dokumentów: 7 października 2021  12:00

wybrany kandydat: Anna Mistarz, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wynik.

stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Sekcja Usług Środowiskowych - Zespół ds. Usług
termin składania dokumentów: 1 października 2021  12:00

wybrany kandydat: Agata Bastek, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskała najwyższy wynik z testu kompetencyjnego. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wynik.

stanowisko:

podinspektor

miejsce pracy: Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
termin składania dokumentów: 30 sierpnia 2021  12:00

uzasadnienie wyboru: Brak ofert

stanowisko:

specjalista ds. rozliczeń finansowych

miejsce pracy: Biuro Projektów
termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2021  12:00

wybrany kandydat: Artur Nicpoń, Truskolasy 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). Uzyskał bardzo dobre wyniki zarówno z testu kompetencyjnego, jak i z rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której wykazał się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielał pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskał sumarycznie najwyższe wyniki.

stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 2
termin składania dokumentów: 3 sierpnia 2021  12:00

wybrany kandydat: Agnieszka Długosz, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się swobodną postawą, komunikatywnością, udzielała pełnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wynik.

stanowisko:

pracownik socjalny

miejsce pracy: Sekcja Usług Środowiskowych
termin składania dokumentów: 16 lipca 2021  12:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 6 (z 6)