Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Agata Wierzbicka, Częstochowa 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszelkie wymogi formalne, zarówno w zakresie podstawowych kryteriów, jak również wymogów dodatkowych (pożądanych). W trakcie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego uzyskała sumarycznie najwyższy wynik.


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (13 listopada 2019)
Wprowadził: Dariusz Rajczyk (13 listopada 2019, 09:46:27)stanowisko:

Specjalista

miejsce pracy: Biuro Projektów
termin składania dokumentów: 18 października 2019  12:00Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w
Biurze Projektów

Specjalista
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. 5 lat stażu pracy, w tym minimum 3 lata pracy przy obsłudze projektów finansowanych ze środków unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. biegła znajomość obsługi komputera w tym programów: MS Office, Libra Office.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. przygotowywanie i opracowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z projektem,
 2. płynna obsługa SL 2014 oraz LSI 2014 – 2020,
 3. sporządzanie sprawozdań, raportów oraz analiz na potrzeby projektu,
 4. zapewnienie zgodności realizacji projektów z zasadami Programów i zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 5. przygotowywanie wniosków o płatność, raportów merytorycznych, wsparcie w rozliczeniu finansowym projektów,
 6. bieżący monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu realizowanych projektów.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, ukończonych kursów),
 4. kserokopia dokumentu poświadczającego posiadany staż pracy (kserokopie świadectw pracy),
 5. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
 9. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl).
Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 6 %.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny etat,
czas pracy – zgodny z czasem pracy obowiązującym w Ośrodku.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – Specjalista” w terminie do dnia 18.10.2019 r., do godz 12:00.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MOPS).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05/06.

Ogłoszenie o naborze (31kB) plik
Kwestionariusz osobowy (81kB) pdf
Oświadczenie 1 (25kB) word
Oświadczenie 2 (13kB) plik
Oświadczenie 3 (33kB) pdf
Oświadczenie 4 (20kB) plik
Ogłoszenie wyników naboru (47kB) pdf

Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (4 października 2019)
Opublikował: Dariusz Rajczyk (4 października 2019, 13:26:55)

Ostatnia zmiana: Dariusz Rajczyk (13 listopada 2019, 09:46:27)
Zmieniono: ogłoszenie wyników konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 282

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij